Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod > Novinky>Úřední deska>Výzva k podání nabídky

04. ledna 2017

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Dovolte mi Vás touto cestou informovat o tom, že v souvislosti se změnou zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, došlo pro školní rok 2017/2018 ke změně termínu zápisu k povinné školní docházce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to nově v době od 1. dubna do 30. dubna. Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36, odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

V základních školách zřizovaných městem Broumov (Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod a Základní škola Hradební, Broumov) se zápis k povinné školní docházce bude konat ve středu 12.04.2017 – bližší informace týkající se zápisu budou zveřejněny ve školách, na webových stránkách i v Broumovských novinách začátkem dubna 2017.  

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (tato doporučení již musí zákonný zástupce předložit u zápisu).

Bližší informace Vám rádi poskytnou ředitelé základních škol Mgr. Vlasta Humlová (tel. 491 523 700) a pan Vladimír Vondrouš (tel. 491 523 636) i ředitelka Mateřské školy Broumov paní Taťána Loudová (tel. 730 183 945), příp. pedagogičtí zaměstnanci těchto škol.

 Ing. Gabriela Vytlačilová

MěÚ Broumov

odbor finanční a školství

 

Soubory ke stažení:

Zpět

Webové stránky vytvořil Acceler