Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry

Slet čarodějnic – čtvrté setkání v projektu Přijďte pobejt

Tentokrát jsme se přesunuli do Božanova pod Korunu. Nádherná příroda nám vytvořila působivou kulisu pro naše setkání a přiblížila našim hostům jednu z nejkrásnějších částí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.
Pro polské kolegy jsme tentokrát připravili akci, která jim přiblížila pohanské zvyky – Pálení čarodějnic. Protože v Polsku se takový zvyk nedodržuje, měli jsme nejprve připravenou prezentaci s popisem všech tradic vztahujících se k 30. dubnu. Popis všech aktivit byl uveden také ve dvojjazyčné příručce Filipojakubská noc aneb Slet českých a polských čarodějnic, která byla vytištěna pro všechny účastníky akce.
Ve druhé části setkání proběhly dílny, v nichž si každý vyrobil atributy čarodějnic. Postupně vznikali pavouci, netopýři, hadi, havrani i slaměné čarodějnice. Tyto dílny se tak staly inspirací pro výuku výtvarných činností v polských školách. 
Každá skupina měla svého garanta, který dohlížel na průběh prací. Prezentace všech výrobků proběhla po skončení dílen a jednotlivé výrobky se staly součástí tajemného hradu. 
Vytvořené čarodějnice jsme spálili na hranici a společně jsme utkali síť přátelství, kterou si polští kolegové současně s částí tajemného hradu odvezli do své školy v Nové Rudě. 
Garantům celé akce paní Lence Koláčné a Hedě Pešoutové patří velký dík za přípravu, organizaci i moderování večera. 
Tento večer uzavřel první část našeho celoročního projektu. V dalších měsících se činnosti přesunují do Polska. V květnu odjede 50 žáků do Nové Rudy, aby se zde seznámili s historií i současností města. Polská strana připravuje sportovní dny a v září proběhne sportovní olympiáda žáků obou škol. Do našeho města se projekt vrátí až s prvními dny podzimu a bude pokračovat až do Vánoc.

Webové stránky vytvořil Acceler