Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry

01. října 2015

Volby do školské rady 2015

         
             

Jméno a příjmení

počet hlasů

         

Eva Macháčková

33

         

M. Teichman

31

         

M.Frömmel

vyřazeni- navrženi za zřizovatele školy

     

K.Slezák

vyřazeni- navrženi za zřizovatele školy

     

A.Klicnarová

1

         

Karel Pelán

3

         

L.Kubásková

2

         

J.Brahová

1

         

p.Hronovská

1

         

K.Pelánová

3

         

R.Stečínská

7

         

G.Teichmanová

2

         

B.Hašková

1

         

L.Betášová

18

         

p.Trenčanská

18

         

p..Beková

1

         

K.Cvikýřová

2

         

Z.Žáčková

2

         

M.Nentwich

1

         

p.Žočková

1

         

J.Lehotská

1

         
 

129

         
             

Vydáno bylo 367 hlasovacích lístků, vrátilo se 129, tj. 35% hlasovacích lístků.

   

Do školské rady byli navrženi paní Eva Macháčková za pracoviště Cihlářská

   

a pan Miloš Teichman za pracoviště Komenského.

       

Jako zástupci pedagogického sboru byly do školské rady schváleny paní Vladislava Valešová

a paní Květa Golová.

           

První zasedání nové školské rady se bude svoláno v průběhu měsíce října.

   

 

Zpět

Webové stránky vytvořil Acceler