Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Vánoční dílny

22. listopadu 2018

Jedeme na hory

20. srpna 2018

Všechny Akce

Odstraňujeme bariéry

Školní družina pracoviště Cihlářská 156

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení odpočinku, zájmových činností a relaxace dětí. Vhodné střídání práce a odpočinku prospívá k odstranění únavy dětí z předchozí školní činnosti. Pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy.
Důraz klademe na rekreaci dětí, u které se odreagují od školních povinností. Pohybové aktivity jsou zajištěny denně i za nepříznivého počasí ve školní tělocvičně. Vycházky do přírody (příroda, ekologie, doprava), pohybové hry, soutěže, využití drobného náčiní (dodržování bezpečnosti a pravidel).


Zájmová činnost je pestrá, aby děti zaujala a rozvinula jejich fantazii. Děti si mohou vyzkoušet různé tradiční i netradiční výtvarné a pracovní techniky . Letos jsou pro děti připraveny např. třídění odpadu a výrobky z něj ( PET lahve , krabičky od mléka ,sklenice),  bylinkové mýdlo, aranžování květin a přírodnin, drátkování, pečení cukroví, práce s přírodním materiálem, se sádrou , papírem apod.


Děti mají kolem sebe příjemné prostředí na odpočinek. Rády hrají společenské, didaktické a smyslové hry, pracují na počítači, modelují, skládají puzzle, hlavolamy. Různými výrobky si zdobí družinu. Poslouchají CD, sledují pohádky na videu i DVD, zpívají s kytarou, čtou z knih a atlasů. Hrají společné hry ( Mlsná koza, Hádej, kdo jsem, Pantomima, Kukačko, zakukej). Děti si upevňují hygienické návyky, zásady správného stolování, úpravu zevnějšku, úklid hraček a slušné chování .

                                                                 Zdena Homzová, vychovatelka ŠD, pracoviště Cihlářská

Soubory ke stažení:

Webové stránky vytvořil Acceler