Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry

Školní družina pracoviště Cihlářská 156

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení odpočinku, zájmových činností a relaxace dětí. Vhodné střídání práce a odpočinku prospívá k odstranění únavy dětí z předchozí školní činnosti. Pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy.
Důraz klademe na rekreaci dětí, u které se odreagují od školních povinností. Pohybové aktivity jsou zajištěny denně i za nepříznivého počasí ve školní tělocvičně. Vycházky do přírody (příroda, ekologie, doprava), pohybové hry, soutěže, využití drobného náčiní (dodržování bezpečnosti a pravidel).


Zájmová činnost je pestrá, aby děti zaujala a rozvinula jejich fantazii. Děti si mohou vyzkoušet různé tradiční i netradiční výtvarné a pracovní techniky . Letos jsou pro děti připraveny např. třídění odpadu a výrobky z něj ( PET lahve , krabičky od mléka ,sklenice),  bylinkové mýdlo, aranžování květin a přírodnin, drátkování, pečení cukroví, práce s přírodním materiálem, se sádrou , papírem apod.


Děti mají kolem sebe příjemné prostředí na odpočinek. Rády hrají společenské, didaktické a smyslové hry, pracují na počítači, modelují, skládají puzzle, hlavolamy. Různými výrobky si zdobí družinu. Poslouchají CD, sledují pohádky na videu i DVD, zpívají s kytarou, čtou z knih a atlasů. Hrají společné hry ( Mlsná koza, Hádej, kdo jsem, Pantomima, Kukačko, zakukej). Děti si upevňují hygienické návyky, zásady správného stolování, úpravu zevnějšku, úklid hraček a slušné chování .

                                                                 Zdena Homzová, vychovatelka ŠD, pracoviště Cihlářská

Soubory ke stažení:

Webové stránky vytvořil Acceler