Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry

17. července 2019

Vážení rodiče, milí žáci, vážení sponzoři a přátelé školy,

dovolte, abych vám všem poděkovala za léta strávená v Masarykově základní škole v pozici ředitelky této školy. Velmi si vážím toho, že jsem v této škole s téměř stoletou tradicí mohla 13 let působit a vést skvělý a fundovaný učitelský sbor. Během mého působení se podařila celá řada věcí, které posunuly vzdělávání ve škole kupředu. Dnes zde pracují kvalifikovaní učitelé se žáky, kteří jsou nadprůměrně nadaní, nebo se žáky, kteří se potýkají s jakýmkoliv druhem postižení. To vše zvládají  s nadšením, laskavým přístupem i patřičným nadhledem.

Podařilo se nám vybudovat ve škole Poradenské pracoviště, které poskytuje potřebnou pomoc a poradenství jak žákům, tak jejich rodičům. Pracují zde odborníci - školní psycholog, speciální pedagogové,preventista i lektoři různých nových forem vzdělávání.

Podařilo se nám změnit pohled veřejnosti na naši školu a věřím, že dnes rodiče neváhají svěřit svoje dítě ke vzdělávání v naší škole. Myslím si, že zde panovala a bude i nadále panovat přátelská atmosféra, která je pro život stejně důležitá jako vzdělání.

Během těch 13 let jsme společně změnili okolí školy, vysázeli řadu rostlin, podíleli se na realizaci mnoha projektů, ať už byly financovány z Euroregionu Glacensis, z prostředků Evropské unie nebo z prostředků MŠMT. Všechny projekty zavedly ve škole vždy něco nového a nabídly žákům i pedagogům novou cestu, jak děti učit, pracovat s nimi nebo se vzdělávat.

Děkuji také zřizovateli školy, Městu Broumov, za spolupráci a podporu.

Panu Mgr. Janu Voborníkovi, který nastupuje od 1.srpna 2019 do funkce ředitele školy, přeji mnoho úspěchů v jeho práci.

Mgr.Vlasta Humlová, ředitelka školy

 

Zpět

Webové stránky vytvořil Acceler