Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>Pro rodiče>Hodnocení školního roku

Školní rok uplynul jako voda a my se blížíme k závěru. Chtěli bychom Vás seznámit s úspěchy,kterých naši žáci během celého roku dosáhli.

Mezi naše úspěšné žáky patří Barbora Jirásková, má výborné výsledky ve vzdělávání a také ji provázejí sportovní úspěchy. Bára se věnuje radioorientačnímu běhu, na mistrovství České republiky v kategorii D12 v pásmu 3,5 MHz obsadila 3.místo, v kategorii D12 v pásmu 144 MHz se stala mistryní České republiky. Bára bude jistě velkou posilou Gymnázia Broumov, kam od září nastupuje.

Dalším úspěšným žákem je Ondřej Krupička, který se věnuje hře na baryton. V celostátní soutěži Základních uměleckých školy obsadil 1. a 2.místo.

Mnozí další žáci se účastnili olympiád a soutěží - v jazykových,  matematických dovednostech nebo sportu. Mezi největší úspěchy počítáme účast žáků 1.stupně v okresním kole recitační soutěže. Žáci druhého stupně se zapojují do  Olympiády z českého jazyka, žákyně Eliška Krejčová obsadila v silné konkurenci studentů víceletých gymnázií v krajském kole 8.místo. Tradicí je již účast v Matematickém klokanu, zde se naši žáci ukázali jako schopní počtáři,  nebo účast v Logické olympiádě. Této Olympiády se tradičně účastní celá řada žáků 1.stupně, do krajského kola postoupil  například Martin Žáček ze 4.A.

Sportovní akce jsou oblíbené na obou stupních škol, pravidelně se účastníme fotbalového McDonald´s cup, Běhu do zámeckých schodů v Náchodě, lehkoatletických   soutěží  nebo vybíjené. Velkým zážitkem byla pro žáky letošní účast ve štafetovém běhu Ludmily Formanové v Novém Městě nad Metují, kde získali žáci pochvalu za nejlepší štafetovou techniku.

Po celý rok se ve výuce konají  projektové dny se zaměřením na jazykovědné, přírodovědné nebo historickovědné oblasti. Velkou tradici má v naší škole Malá maturita, v níž si žáci 9.tříd vyzkoušejí, jaké to je skládat maturitní zkoušku.

Největšími akcemi, které se konaly v letošním roce, byl již tradiční Týden čtení dětem, který se konal počtvrté a Šedesátka Masarykovy školy.

 

 

 

 

 

 

Trénujeme na štafetu
Trénujeme na štafetu
Trénujeme na štafetu- naše trenérky
McDonald´s cup
Šedesátka pošesté
Šedesátka láká
Týden čtení dětem- divadlo pro děti
zahájení Týdne čtení dětem
Četlo a hrálo také Imodium,deváťáci si to užívali
Třeťáci na adaptačním pobytu
Adaptační pobyt
Na adaptační pobyt jezdí i šesťáci
Velikonoční jarmark
Zájezd do Berlína
Webové stránky vytvořil Acceler