Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry

Naše škola byla vybrána Českou školní inspekcí ke spolupráci v projektu Komplexní systém hodnocení – tvorba příkladů inspirativní praxe.
Cílem tvorby příkladů inspirativní praxe je konkrétně ilustrovat dosahování kvality v určitém kritériu České školní inspekce pro hodnocení škol, a inspirovat tak ostatní školy. Škola funguje podle jasných pravidel, umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci na chodu školy.

Webové stránky vytvořil Acceler