Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Vánoční dílny

22. listopadu 2018

Jedeme na hory

20. srpna 2018

Všechny Akce

Odstraňujeme bariéry
Úvod>O škole>Projekty školy>Přijďte pobejt

Projekt Jak dobrze mieċ saşiada – Přijďte pobejt

Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod, ČR
Szkoła podstawowa Im.Janusza Korczaka,Nowa Ruda,PL
Gmina Miejska Nowa Ruda,PL

V lednu 2010 získala Masarykova základní škola dotaci ve výši 16 tisíc EUR na aktivity v rámci operačního programu Česká republika – Polsko, prioritní osa Podpora spolupráce místních společenství, oblast podpory Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Společně s partnerskou školou v Nové Rudě budou po celý rok probíhat setkání žáků a pedagogů vedoucí k rozvoji příhraniční spolupráce.
Zahájení celého projektu se uskutečnilo 15.února 2010 v Nové Rudě za přítomnosti starosty města Nová Ruda pana Tomáše Kiliňského a starostky města Broumova paní Libuše Růčkové. Ředitelka polské školy paní Uršula Kamiňczak- Podgórna přednesla všem zúčastněným hlavní cíle projektu, význam pro rozvoj česko - polských vztahů a seznámila veřejnost s výstupy z projektu. 
Pedagogové Masarykovy základní školy přijeli do Nové Rudy s tradičními českými masopustními zvyky - průvod masek zazpíval, zatancoval a předal oběma starostům dary.
V přátelském duchu proběhly workshopy pedagogů, při nichž se seznámili s tradicemi polskými a historií těchto lidových slavností.
V měsíci březnu se v Broumově se pak v rámci projektu uskuteční setkání polských a českých žáků základních škol. Celkem 200 žáků si vyzkouší svoje znalosti a vědomosti v soutěžích o zemích EU, v jazykové oblasti a v oblasti přírodních věd, sportu a matematiky. 
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

                     Mgr.Vlasta Šrottová, ředitelka Masarykova základní škola v Broumově

Webové stránky vytvořil Acceler