Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>Podatelna školy

Informace o provozu podatelny Masarykovy základní školy v Broumově

 Adresa:

 Hlavní elektronická adresa – podatelnamzsbroumov@seznam.cz

 Listinná – Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod,

                    Komenského 312, 55001 Broumov

 Provozní doba podatelny:

 Denně od 8 do 14,30 hodin pro příjem dokumentů v listinné podobě nebo na nosičích.

 ID datové schránky

 9h7kjbz

 Podmínky přijímaní dokumentů

Listinné dokumenty jsou přijímány prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně v podatelně školy na  adrese: Komenského 312, 1. patro.

Digitální dokumenty jsou přijímány prostřednictvím elektronické pošty na adresách:

podatelnamzsbroumov@seznam.cz

srottovazsbroumov@seznam.cz

masarykovazsbroumov@seznam.cz

mzs.ucetni@seznam.cz

 Dále jsou přijímány dokumenty na přenosných technických nosičích dat (CD nebo DVD)ve formátech pdf, jpg, Word, Excel.

 Postup při přijímání elektronických dokumentů:

 a/ Příjemce zjistí, zda je doručený dokument v analogové podobě úplný a čitelný. Veřejnoprávní původce zjistí, zda je doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód, je v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, a je uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

b/ Pokud příjemce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

c/ Příjemce postupuje podle odstavce 2 obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

d/ Příjemce zjistí, zda je doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.

e/ Příjemce ověří platnost uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická značka založena, a kvalifikovaného časového razítka.

Webové stránky vytvořil Acceler