Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>Aktivity školy>Partnerská škola

Partnerská škola v Nové Rudě v Polsku

Základní škola II nese jméno Janusza Korczaka od roku 1946. Patronem školy je Janusz Korczak – lékař, pedagog, spisovatel, který založil sirotčinec pro děti a dobrovolně se o ně staral v čase II.světové války.

Škola má 360 žáků a 24 pedagogů. Sídlí ve dvou budovách – z roku 1868 a 1938. V jedné budově jsou umístěny třídy mladších žáků ( do třetí třídy), v druhé žáci starší od 4. do 6.třídy.
Škola má přípravnou třídu pro žáky předškolního věku – tj pro žáky šestileté. Do první třídy žáci nastupují až v sedmi letech a od 1. do 3.třídy s nimi pracuje jeden učitel. Ten učí základům polštiny, matematiky, přírodovědy, hudební výchovy, výtvarné výchova a pracovních činností. V tomto věku se začínají učit anglický jazyk.

Ve třídách 4. až 6. učí každý předmět jiný učitel - předměty jsou polština, němčina, matematika, přírodopis, informatika, hudební výchova, tělesná výchova, rodinná výchova, výtvarná výchova . 

Naši žáci mají možnost pracovat v zájmových kroužcích – informatiky, tělesné výchovy, kroužku o Evropské unii, divadelním, matematickém, sportovně turistickém, dějepisném, ekologickém a tanečním, navíc mohou docházet do kroužků doučovacích a logopedických. 

Zpracovala : Wanda Baronowa

Webové stránky vytvořil Acceler