Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Vánoční dílny

22. listopadu 2018

Jedeme na hory

20. srpna 2018

Všechny Akce

Odstraňujeme bariéry
Úvod>Pro rodiče>Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

26. 2. - 4.3. 2018 - Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března 2018 a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31.srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Zápis ke vzdělávání                                     POZOR  ZMĚNA

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Den otevřených dveří: Pro budoucí prvňáčky v březnu 2018.

Ředitelské volno

Předem stanovené dny ředitelského volna budou vyhlášeny ve dnech 29.září 2017, 30.dubna 2018 a 7.května 2018 z důvodu účasti celého pedagogického sboru na povinném vzdělávání. Zákonní zástupci budou o tomto ředitelském volnu včas informováni prostřednictvím žákovských knížek, webu školy a facebooku.

Soubory ke stažení:

Webové stránky vytvořil Acceler