Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Den otevřených dveří

20. března 2019

Vánoční dílny

22. listopadu 2018

Všechny Akce

Odstraňujeme bariéry

Kdopak by se čtení bál?

tc.jpg

Masarykova základní škola, Gymnázium Broumov a Klášter Broumov se v letošním roce společně zapojili do akce Celé Česko čte dětem – 3. týden čtení dětem s projektem Kdopak by se čtení bál?
Projekt připravili pedagogové základní školy a studenti gymnázia za účelem podpořit v dětech chuť ke čtení a rozvíjet v dětskou fantazii.
Seznámíme se s díly regionálních spisovatelů, v Masarykově základní škole budou číst děti dětem, na gymnáziu budou dětem předčítat studenti, v prostorách kláštera se bude 6. června v odpoledních hodinách konat čtení i pro veřejnost.
Pozvání k akci přijal pan Jaroslav Špulák – hudební publicita a spisovatel. 
Zahájení celého projektu se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2013 v 9 hodin na Mírovém náměstí v Broumově. 
Z webu www.zsbroumov.cz si můžete stáhnout báseň Jiřího Žáčka Nemalujte čerta na zeď a přijít podpořit projekt svojí účastí při společném čtení básničky. 
Projekt bude ukončen 7. června 2013. 

Bližší informace budou uveřejněny od 3.června na stránkách: 
www.zsbroumov.cz, www.gybroumov.cz, www.broumov-mesto.cz, www. nase.broumovsko.cz, www.klaster-broumov.cz

Nemalujte čerta na zeď
Jiří Žáček

Nemalujte čerta na zeď-
co když třeba ožije?
Pamatujte, kamarádi,
čert je strašná bestie!

S čerty nejsou žádné žerty,
však to známe z pohádek:
kde se lidi začnou čertit,
hned se pustí do hádek.

Vrčí, bručí, vyhrožují,
pak se vrhnou do pranic:
kde se lidé začnou čertit,
nepomůže zhola nic.

Není lepší mít se rádi,
hledět na svět zvesela?
Nemalujte čerta na zeď-
namalujte anděla.

Ve dnech 6. a 7. června 2013 se uskutečnil projekt Masarykovy základní školy, Gymnázia Broumov a Kláštera Broumov zaměřený na podporu čtení dětí s názvem „Kdopak by se čtení bál?“ Celý projekt jsme zahájili ve čtvrtek dopoledne na broumovském náměstí společnou recitací básně Jiřího Žáčka „ Nemalujte čerta na zeď“. Báseň přednesli žáci, kteří naši školu reprezentovali v recitační soutěži v Hradci Králové - Maruška Mádlová a Martin Přibyl. A aby na recitaci nebyli sami, pomohl jim host projektu pan Jaroslav Špulák- hudební publicista a spisovatel. Jednotlivé skupiny žáků se pak rozešly na stanoviště do klášterní zahrady, do gymnázia nebo do amfiteátru u naší školy a zde plnily úkoly zaměřené na poznávání spisovatelů, knížek nebo na poslech četby. Během dopoledne si žáci základní školy i studenti gymnázia vyslechli zajímavé vyprávění pana Špuláka o tom, jak se z obyčejného kluka z Broumova stane novinář a spisovatel. Svoje vyprávění doplnil vtipnými historkami ze světa populárních osobností, a tak jsme odcházeli z besedy s radostnou náladou.
Ve čtvrtek odpoledne pak v prostorách Kláštera mohli zájemci z řad veřejnosti poslouchat čtení z knížek Karla Čapka, Františka Nepila, Jaroslava City nebo Betty MacDonaldové. Pro děti četl pan Václav Herzán, pan Jaroslav Špulák a slečna Markéta Hanušová. I mezi dětmi se našli odvážlivci, kteří neváhali, pustili se s vervou do čtení pro ostatní a sklidili bouřlivý potlesk. Četlo se v refektáři, v Divadle Zahrada nebo v klášterní knihovně. Markéta Hanušová návštěvníkům přiblížila i historii kláštera a představila jednotlivé místnosti, v nichž se čtení odehrávalo. 
Projekt pokračoval v pátek dopoledne v Masarykově základní škole tím, že děti z jednotlivých ročníků četly, malovaly nebo hádaly spisovatele a na závěr si všechny děti odnesly diplom jako upomínku na dvoudenní akci.
Děkuji všem učitelům, kteří projekt připravovali, děkuji paní Meškové z Městské knihovny za účast v projektu, Ičku Broumov za pomoc s ozvučením a panu Jaroslavu Špulákovi, že se tak ochotně do naší akce zapojil.
                                                                                                                  Vlasta Šrottová

Webové stránky vytvořil Acceler