Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>Historie školy

Historie Masarykovy školy v Broumově

Budova Komenského

31. srpna 1930 se konala slavnost otevření budovy a 1. září 1930 zde bylo zahájeno vyučování.

historie01.jpg

Stavba školy, o níž se zasloužili čeští nadšenci broumovští, trvala pouze dva roky. Již 15. září 1919 slyšelo 151 českých dětí vyučování v mateřské řeči a vyprávění o slavných epochách historie českého národa - tehdy se čeští žáci sešli ve dvou třídách chlapecké obecné a měšťanské školy (dnešní gymnázium).

historie02.jpg

Možná vám někoho připomenou jména oněch Čechů, kteří tak usilovali o to, aby se v Broumově mohly děti učit česky: Josef Klára, hospodářský správce velkostatku, řezník V. Pečenka, obchodník K. Valenta, cukrář A. Meier, bratři Fr. a V. Kostelečtí …

Velmi mnoho cílevědomé práce a snažení bylo třeba, než nastal slavný den roku 1930 a první ředitel samostatné české školy pan Loucký mohl otevřít budovu, která patřila jen a jen českému školství.

Budova Lidická - Velká Ves

Byla otevřena v roce 1906 a od tohoto data i v průběhu obou válek sloužila vždy jako škola . Nejprve byla postavena jako přízemní budova, posléze byla přistavěna ještě dvě patra a do školy chodily děti německé i české národnosti z obce Velká Ves. V šedesátých letech minulého století se Velká Ves stala součástí Broumova a škola až do roku 2006 fungovala jako samostatná škola s pěti ročníky prvního stupně .Od 1.1.2006 se stala součástí Masarykovy základní školy. Budova v Lidické ulici dnes již není odlučeným pracovištěm školy.

Budova Cihlářská – Olivětín

Škola v Olivětíně prošla v devadesátých letech celkovou rekonstrukcí – byla vybudována kuchyně, opraveno vytápění školy a přistavěna sociální zařízení.
Dnes má škola 2 třídy prvního stupně pro 1.-3.ročník. Její výhodou je umístění v klidné čtvrti s rozsáhlým
parkem, který žáci využívají v rámci enviromentální a ekologické výchovy. V přízemí je  současnosti umístěno jedno z pracovišť Mateřské školy Broumov.

Webové stránky vytvořil Acceler