Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry

10. dubna 2017

Exkurze do čističky odpadních vod

Dne 7. dubna se žáci osmých tříd zúčastnili v rámci výuky chemie prohlídky broumovské čističky odpadních vod. Tato čistička funguje na procesu biologicko-mechanického čištění odpadní vody.

Na vlastní oči jsme si mohli postupně prohlédnout všechny fáze čištění. Po obecném seznámení s provozem ČOV nás obsluha zavedla k první mechanické fázi čistění – k česlům s ručním shrabováním naplavenin, kde se na soustavě sít zachycují největší tuhé nečistoty. Tato fáze procesu čištění není pro citlivé nosíky a moc nám nevoněla. Dále jsme pokračovali k odstředivkám, kde se oddělují nečistoty na základě hustoty materiálu. Poslední mechanickou fází jsou usazovací nádrže, kde se usazují nejjemnější látky. U těchto nádrží jsme si mohli prohlédnout kruhové rameno se stěrkou, které odstraňuje z hladiny zbytky kalu.

Po zodpovězení našich zvídavých dotazů nás obsluha ČOVky odvedla do druhé fáze procesu čištění, což je biologická fáze. Zde je voda čištěná za pomoci mikroorganismů, které odstraňují nečistoty biologického původu a přebytečné sloučeniny dusíku a fosforu.

Ve třetí fázi čištění jsme se pak dozvěděli, že se voda před vypuštěním do řeky Stěnavy zbavuje chemickým postupem zbytku fosforu a biologických patogenů.

Ač nám počasí zrovna moc nepřálo, exkurzi jsme si užili a získané vědomosti a dovednosti při hodinách chemie jsme si mohli ověřit na vlastní oči a často i nosíky :-)

 

            J. Teichmann, K. Sluka, S. Macková  

Zpět

Webové stránky vytvořil Acceler