Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry

NAŠE ŠKOLNÍ DRUŽINA A JEJÍ ČINNOSTI

PODZIM – padá listí… uzrávají plody …
Halloween
Martinské slavnosti …
ZIMA – adventní dílničky
karnevalové veselí …
Indiánský rok

Ve školní družině jsme se také zabývali tímto tématem, pro děti dost zajímavým a jejich pozornost přitahujícím. Školní rok jsme si rozdělili do 4 celků. Dosud jsme se seznámili se 2 celky - „Indiáni a jejich Lapač zlých snů“ (podzim) a „Indiáni a jejich Totem“ (zima). Četli jsme si úryvky z knihy POHÁDKA, LEGENDY A BAJKY SEVEROAMERICKÝCH INDIÁNŮ autora Gustava A. Konitzkeho, vysvětlili jsme si různé pojmy a zákonitosti jejich života. Děti byly dosti zvídavé a při pracovních i poslechových činnostech velmi aktivní. Závěrem prvního celku byla výroba již zmíněného Lapače zlých snů a na závěr druhého celku vznikly krásné totemy. Na jaře se dále budeme zabývat celkem „Indiáni a jejich Přivolávač deště“ a posledním celkem bude celek „Indiáni a jejich oděv a ozdobné prvky“. Vytvoříme si Přivolávače deště a Indiánské čelenky. Děti jsou už natěšené. Závěrem školního roku bychom chtěli uspořádat na zahradě „indiánskou slavnost“. 
                                                                  G. Teichmanová, vedoucí vychovatelka

p01.jpg

p02_003.jpg

p03_002.jpg

p04_002.jpg

p05_002.jpg

p06_003.jpg

p07.jpg

p08.jpg

p09.jpg

p10.jpg

p11.jpg

p12.jpg

p13.jpg

p14.jpg

p15.jpg

p16.jpg

p17.jpg

p18.jpg

p19.jpg

p20.jpg

p21.jpg

p22.jpg

p23.jpg

p24.jpg

p25.jpg

OBVODNÍ KOLO SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN V ATLETICKÝCH DISCIPLÍNÁCH

Po několika změnách termínu kvůli školním výletům a jiným akcím se v pondělí 31.5.2010 uskutečnily již tradiční atletické závody školních družin, letos poprvé na našem novém hřišti. Zúčastnily se děti ze ŠD Hradební, ŠD Meziměstí, ŠD Martínkovice, ŠD Bukovice, ŠD při Masarykově ZŠ Olivětín a děti ze ŠD při Masarykově ZŠ Komenského, která tyto závody pořádala. Letos nám ale nepřálo počasí, proto se soutěžilo ve 3 disciplínách: v běhu na 50 m, ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem. Vytrvalostní běh se kvůli vydatnému dešti nekonal. Objevilo se ale několik závodníků, kteří byli zklamaní, protože právě vytrvalost byla jejich disciplínou.
Děti závodily, snažily se, aby jejich výkony byly co nejlepší, ale počasí bylo proti nim. Nikdo však neodstoupil, všichni statečně bojovali a při vyhlášení neskrývali své úsměvy, ale i slzy. Někomu se něco nepovedlo, jak by si přál, jiný vyhrál, přemohl soupeře i počasí.
A jak to vše dopadlo? Celkem soutěžilo 85 dětí a rozdali jsme 91 diplomů. ŠD Hradební reprezentovalo 18 závodníků a odnesli si celkem 30 diplomů. Z Bukovice přijelo 11 soutěžících a odvezlo si 9 diplomů. Zpět do Martínkovic putovalo celkem 11 diplomů a 11 sportovců. Z Meziměstí dorazilo 15 sportovců a vracelo se zpět s 12 diplomy. Z Olivětína přišlo závodit 7 dětí a odnesly si 3 diplomy. Naši družinu, která závody připravila, reprezentovalo 23 závodníků a získali 26 diplomů. A tady je máme, reprezentanty Masarykovy základní školy Broumov.

p05.jpg
Naše 2 nejúspěšnější závodnice (vlevo Lenka Kučerová ze 4. A, vpravo Aneta Netíková ze 3. A) 

Všem gratulujeme a ti, kteří se umístili na prvním místě, nebo ti, kteří si odnesli více diplomů, se pojedou utkat 4. června 2010 do okresního kola do Náchoda. Přejeme jim hodně sportovních úspěchů.

A JAK TO DOPADLO V NÁCHODĚ? 
PODÍVEJTE SE A PŘEČTĚTE SI…

Celkem odjelo reprezentovat naši školu 8 sportovců: Kristýna Dvořáková, Filip Ptáček (oba z 1.třídy), Josef Kučera, Dominik Jansa, Martin Přibyl (všichni ze 2.třídy), Aneta Netíková, Tereza Novotná (obě ze 3.třídy) a Lenka Kučerová (4.třída). 
Konkurence byla velká, okresních závodů nezúčastnilo na 140 závodníků. Počasí přálo, sluníčko svítilo a našim dětem se dařilo. Přivezli jsme 2 zlaté, 4 stříbrné a 5 bronzových medailí. Nejúspěšnějšími závodnicemi byly: Terka Novotná, která získala 4 medaile, Lenka Kučerová, která rozšířila svou sbírku o 3 medaile, a Aneta Netíková, která přijela se 2 medailemi na krku. Všem závodníkům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a těšíme se na jejich výkony zase příští rok. 
                                                                                                 G. Teichmanová, ŠD

p01_002.jpg

p02.jpg

p03.jpg

p04_003.jpg

p06.jpg

p07_003.jpg

DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ VE ZNAMENÍ SPORTOVNÍCH A VĚDOMOSTNÍCH HER

Dětský den jsme tentokrát pojali trochu netradičně. V pondělí jsme vyhlásili týdenní sportovní a vědomostní hry. 
První den se děti rozdělily do 3 družstev, byly seznámeny s tradicí Olympijských her, jejich vznikem, průběhem, symboly na vlajce. Po tomto úvodu si každé družstvo vytvořilo svou vlajku se spoustou obrázků sportovních disciplín a jedním kruhem, jehož barvu si vylosovalo. 
Další den se začalo soutěžit. První disciplínou byl „DRUŽSTVOSKOK“ – skok snožmo všech členů družstva. Měřila se jeho celková délka. Další disciplínou byly „TKANIČKY“ – zavazování tkaniček na čas. Třetí disciplínou bylo “ČTVERO OBÍHÁNÍ“. Čas rychle ubíhal, proto toto byla poslední disciplína pro tento den.
Třetí den jsme začali disciplínou „SKÁKÁNÍ V PYTLI“. Děti bojovaly. Spousta jich padala, některé lezly z pytle bez bot, ale běžely do cíle v ponožkách, nevzdávaly to. Další soutěž dostala název „ŠTAFETOVÉ NAVLÉKÁNÍ“. Úkolem celého družstva bylo postupně donést a navléknout co nejvíce korálů. Toto soutěžní odpoledne jsme zakončili disciplínou „PŘETAHOVÁNÍ“. Za každou disciplínu dostalo družstvo do tabulky body podle svého umístění. Počasí nám přálo, vždy jsme soutěžili venku.
Čtvrtý den byly na řadě skupinové vědomostní hry. Toto klání proběhlo ve družině. Každé družstvo dostalo listy s otázkami, zvlášť pro jednotlivé třídy, aby své znalosti poměřili a svými body do bojů zasáhli všichni soutěžící. Družstva se v jednotlivých odděleních rozdělila na skupinky podle tříd a ty v časovém limitu se snažily správně odpovědět na co nejvíce otázek. Po limitu p.vychovatelky vše vyhodnotily a sečetly body pro jednotlivá družstva. 
Před soutěžícími byla závěrečná disciplína „UHODNI TAJEMSTVÍ VRAKU“. Na základě nápověd, které se vztahovaly k dané věci, „ukryté ve vraku“, měly děti tuto věc odhalit. Za body, které družstvo získalo ve vědomostní soutěži, dostalo nápovědy pro odhalování. Celkem bylo možné dle bodů získat 5 nápověd. Dvě družstva obdržela 4 nápovědy a jedno družstvo 3 nápovědy. Aby děti věděly, co se vlastně po nich požaduje, bylo jim vše vysvětleno a poprvé si zkusily hádat bez bodování, prostě „jen tak“. Soutěžícím se dařilo, okamžitě si věděli rady. Proto mohla vlastní soutěž o poslední body do tabulky „SEDMIBOJE“ začít. Družstva dostala obálky s nápovědami a písknutím vše začalo. Do „vraku“ byl ukryt RÁKOSNÍČEK, ROSNIČKA a ZVĚROLÉKAŘ. Za každé správně odhalené tajemství dostali ti první 15 bodů. Děti to moc bavilo a hned se ptaly, jestli budeme tuto soutěž někdy opakovat.
Závěrem se sečetly body a mohlo se začít vyhlašovat. Všechny děti dostaly za soutěžení medailičky, družstvo na 3. a 2. místě dostalo lízátka a ti, kdo se skončili jako první, si mohli pochutnat na zmrzlině.
Tento rok jsme oslavili s dětmi „jejich den“ trochu netradičně, ale, podle jejich ohlasů, vtipně a zajímavě.
                                            G.Teichmanová, ved. vychovatelka, Masarykova ZŠ Broumov

p01_003.jpg

p02_002.jpg

p03_003.jpg

p04.jpg

p05_003.jpg

p06_002.jpg

p07_002.jpg

p08_002.jpg

p09_002.jpg

p10_002.jpg

Webové stránky vytvořil Acceler